logo
Ајде На Одмор

GDPR

Пристап до правилници и барања согласност Законот за заштита на лични податоци.

Офицер за заштита на лични податоци - Борис Какуринов.

Доколку имате прашања или барања во врска со обработката на вашите лични податоци, слободно контактирај не на contact@ajdenaodmor.mk или со испраќање електронско барање до офицерот за заштита на лични податоци на e-mail: boris@ajdenaodmor.mk