Туристичка агенција
Пилот Травел

Туристичка лиценца  - 

А

Основана во

За агенцијата

помалку

Работно време

од 09:00 до 18:30


сабота:
од 09:00 до 14:00

Контакт
Телефон:
(02) 3 231 446
(02) 3 231 556
Факс:
(02) 3 298 344
Адреса

Ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, 1000 Скопје, Р. Македонија